Izbori za predsjednika i članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice
Objavljeno: 23.10.2018.
Dječjem gradskom vijeću i dječjoj gradonačelnici istekao je mandat u listopadu ove godine, te je stoga Gradonačelnik Grada Crikvenice Damir Rukavina donio Odluku o raspisivanju izbora za predsjednika i članove Dječjeg gradskog vijeće Grada Crikvenice.

Upute o provedbi izbora upućene su Osnovnim školama na području Grada, a iste se nalaze i na web stranici Grada Crikvenice te će se izbori održati dana 10. prosinca 2018. g.

Dana 10. prosinca 2018. godine provedeni su izbori u Osnovnoj školi Vladimira Nazora i u Osnovnoj školi Zvonka Cara, za vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Crikvenice.

Sukladno dostavljenim Zapisnicima o rezultatima glasovanja Učeničko vijeće Grada Crikvenice potvrdilo je da su u Dječje gradsko vijeće Osnovne škole Vladimira Nazora izabrani slijedeći vijećnici: Mateo Domijan, Hana Butorac, Tara Radanović, Antonia Grbčić i Leona Bondžić.
Prema dostavljenim Zapisnicima o rezultatima glasovanja Učeničko vijeće Grada Crikvenice potvrdilo je da su u Dječje gradsko vijeće Osnovne škole Zvonka Cara izabrani slijedeći vijećnici: Hana Malnar, Žan Roko Domijan, Edis Azirović i Mihael Mihalić.

Dječje gradsko vijeće Grada Crikvenice je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Crikvenice. Isto osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u gradu. Dječje gradsko vijeće
upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Projekt Dječje gradsko vijeće Grada Crikvenice uključuje svu djecu uzrasta od 10 do 15 godina života, od četvrtog do sedmog razreda. Vijeće čini ukupno devet vijećnika koji predstavljaju osnovne škole Zvonka Cara, Vladimira Nazora te Glazbenu školu.