Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
Objavljeno: 04.02.2019.
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice provest će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. veljače 2019. godine do 13. ožujka 2019. godine.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice održat će se dana 06. ožujka 2019. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Crikvenica, Vinodolska 1, sa početkom u 17.00 sati.

Za više informacija preuzmite privitak.