Obavijest o zatvaranju lokalne ceste Podbadanj – Marušići; lokalitet Podbadanj
Objavljeno: 14.02.2019.
Temeljem Prometnog elaborata za vrijeme izvođenja radova br 24-18, izrađenog od INTEA d.o.o. iz Rijeke, M. Grbac 25, predviđeno je zatvaranje predmetne dionice za potrebe polaganja završnog sloja asfalta, te preusmjeravanje prometa na ŽC5089 – Tribalj – ŽC 5084 kako je prikazano u prilogu.

U planu je polaganje završnog sloja asfalta 15.02.2019.god. Zatvaranje ceste vršit će se u periodu od 08:00 do 16:00, a planirano trajanje radova je jedan (1) radni dan.

Za više informacija preuzmite privitak.