Izbori za vijeće mjesnih odbora 2019.
Objavljeno: 21.03.2019.

Obavijest u svezi izbora članova vijeća mjesnih odbora koji će se održati dana 28. travnja 2019. godine

Obrasci za predlaganje kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora: Dramalj, Crikvenica – zapad, Crikvenica – centar, Crikvenica – istok i Selce mogu se podignuti na porti Grada Crikvenice, u Crikvenici, Kralja Tomislava 85 za vrijeme radnog vremena Gradske uprave Grada Crikvenice, te se mogu ispisati s internetske stranice Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr.

Prijedlozi lista kandidata za izbor članova vijeća mjesnih odbora: Dramalj, Crikvenica – zapad, Crikvenica – centar, Crikvenica – istok i Selce mogu se predati (i očitovanja kandidata se mogu ovjeriti) do 03. travnja 2019. godine u sobi broj 24 (prizemlje) i sobi broj 8 (suteren) Gradske uprave Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica za vrijeme radnog vremena Gradske uprave Grada Crikvenice (svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati). Dana 03. travnja 2019. godine (srijeda) Prijedlozi lista kandidata moći će se predati (i očitovanja kandidata ovjeriti) u prostorijama Vijeća Mjesnog odbora Dramalj, Dramaljsko selce 30 u Dramlju, u prostorijama Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica i u prostorijama Vijeća Mjesnog odbora Selce, Trg palih boraca 13, Selce od 8,00 do 22,00 sata. Do tog se datuma i sata najkasnije zaprimaju prijedlozi lista kandidata.


LISTE ZA IZBORE VMO DRAMALJ
- Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Dramalj
- Rješenje o određivanju biračkog mjesta Dramalj
- Zbirna lista kandidacijskih listi za izbor članova VMO Dramalj
- Rezultati izbora 2019. Dramalj

LISTE ZA IZBORE VMO  CRIKVENICA ZAPAD
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - Zapad
-
Rješenje o određivanju biračkog mjesta Crikvenica - Zapad
- Zbirna lista kandidacijskih listi za izbor članova VMO Crikvenica - Zapad
- Rezultati izbora 2019. Crikvenica Zapad

LISTE ZA IZBORE VMO CRIKVENICA CENTAR
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - Centar
- Rješenje o određivanju biračkog mjesta Crikvenica - Centar
- Zbirna lista kandidacijskih listi za izbor članova VMO Crikvenica - Centar
- Rezultati izbora 2019. Crikvenica Centar

LISTE ZA IZBORE VMO CRIKVENICA ISTOK
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - Istok
- Rješenje o određivanju biračkog mjesta Crikvenica - Istok
- Zbirna lista kandidacijskih listi za izbor članova VMO Crikvenica - Istok
- Rezultati izbora 2019. Crikvenica Istok

LISTE ZA IZBORE VMO SELCE
Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Selce
- Rješenje o određivanju biračkog mjesta Selce
- Zbirna lista kandidacijskih listi za izbor članova VMO Selce
-
Rezultati izbora 2019. Selce