Pravni fakultet Rijeka i Grad Crikvenica sklopili sporazum o suradnji
Objavljeno: 28.05.2019.
Grad Crikvenica i Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci kroz stručne prakse studenata surađuju već dugi niz godina, a danas je u Sali za sastanke Gradske uprave Grada Crikvenice suradnja okrunjena Sporazumom o suradnji.

Potpisivanju Sporazuma ispred Pravnog fakulteta nazočili su dekanica prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić, glavna tajnica fakulteta Boška Barić, Prodekanica za Sveučilišni studij prof. Nataša Žunić Kovačević te Prodekan za poslovne odnose prof. Dario Đerđa, dok je ispred Grada Crikvenice Sporazum potpisala zamjenica gradonačelnika Grada Crikvenice Ivona Matošić Gašparović.

Kroz Sporazum o suradnji povezat će se znanost i praksa, održavat će se zajedničke edukacije i studentske prakse, provodit će se zajednička istraživanja, razmjenjivat će se dobre prakse te će se provoditi educiranje djelatnika gradske uprave kroz razne programe. Posebna će se pozornost ipak posvetiti stručnom usavršavanju studenata Fakulteta kroz aktivnosti stručne studentske prakse te provedbi programa edukacija zaposlenika Grada.

Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović istaknula je kako suradnja s Pravnim fakultetom ne započinje ovim Sporazumom već studenti dolaze godinama na praksu u Grad Crikvenicu te se nada da će se ta uspješna suradnja nastaviti kroz prakse studenata, ali da će se razviti i niz novih projekata kao što se to radi i sa Ekonomskim fakultetom s kojim je također prije nekoliko dana potpisan Sporazum o suradnji. S Ekonomskim fakultetom se provodi niz kvalitetnih projekata kroz srednju školu i poslovne planove, a od ove godine i kroz program edukacija za poduzetnike koji je polučio dobre rezultate i zainteresirao veliki broj polaznika. Ovim putem zamjenica je pozvala i Pravni fakultet na suradnju u budućim projektima te se zahvalila na dosadašnjoj suradnji.

Dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić zahvalila se na dobrodošlici te je spomenula kako Fakultet već ima ugovore s velikim brojem lokalnih samouprava te se najviše koriste stručne prakse studenata što je jednim dijelom i novi pristup – uvođenje većeg broja sati provedenih na praksi što je i kasnije za izlazak na tržište rada studentima veoma bitno. Kazala je kako bi htjeli primjenjivati i koncept cjeloživotnog obrazovanja te djelatnike Gradske uprave educirati kroz razne programe.
Nakon potpisivanja Sporazuma, kojeg su potpisale dekanica Fakulteta i zamjenica gradonačelnika nastavio se ugodan razgovor te razmjena iskustva predstavnika institucija.