Održana edukacija o e-računu
Objavljeno: 29.05.2019.
U ponedjeljak je u Gradskoj vijeće u Crikvenici održana edukacija o e-računu.

Izlaganje je održao Ivica Milčić, univ. spec. oec. savjetnik urednik u HZ RIF-u te je izlaganje obuhvaćalo zakonodavni okvir koji se odnose na obvezu elektroničkog izdavanja računa u postupcima javne nabave, procedure i postupke koje je potrebno odraditi kako bi se uskladili s navedenim propisima i prilagodbu procedure obrade dokumentacije zbog prelaska dijela poslovanja s papirnatog u elektronički oblik.

Edukacija je bila veoma kvalitetna i korisna za sve buduće korisnike poslovanja putem e-računa.