Potpisan Ugovor o sufinanciranju
Objavljeno: 02.10.2019.
Zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović i ministar turizma Gari Cappelli danas su u Iloku potpisali Ugovor o sufinanciranju projekta "Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta".

Zahvaljujemo Ministarstvu turizma na praćenju i podršci projektima Grada Crikvenice.

Sukladno Odluci o odabiru projekata i dodjeli potpora temeljem Programa razvoja turističke infrastrukture u 2019. godini, Ministarstvo turizma će Gradu Crikvenici isplatiti odobrena sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za radove i usluge projekta „Izrada studije održivosti razvoj turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom Grada Crikvenice“.

Ukupna vrijednost radova/usluga na projektu je 62.500,00 kuna, od čega je učešće Grada Crikvenice 12.500,00 kuna, a Ministarstvo turizma sufinancira ovaj iznos sa 50.000,00 kuna.

U sklopu Dana hrvatskog turizma 2019. godine koji se ove godine održavaju u Slavoniji zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović i ministar turizma Gari Cappelli u Iloku su potpisali Ugovor o sufinanciranju projekta "Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta". Ovim putem Grad Crikvenica se zahvaljujem Ministarstvu turizma na praćenju i podršci projektima Grada Crikvenice.

Studija koja se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma trebala bi dati nužnu argumentaciju za drugačije promišljanje o turističkom razvoju Grada Crikvenica, ponajprije temeljenog na principima održivog razvoja.

Crikvenica može danas učiti na različitim primjerima destinacija na Sredozemlju koje su u svom životnom ciklusu dosegle fazu ‘zrelosti’ svog proizvoda i koje zbog intenzivnog razvoja i izgradnje kapaciteta imaju problema s ostvarenjem kvalitetnog turističkog razvoja kao i s prihvatnim kapacitetom, kojeg su već premašile.

Glavni cilj ovoga projekta je izrada dokumenta koji će odrediti osnovne elemente prihvatnog kapaciteta destinacije Crikvenica, procijeniti koliko on iznosi, s posebnim fokusom na identifikaciju, analizu i procjenu kupališnog prostora destinacije. Studija bi trebala ponuditi moguća strateška rješenja koja bi trebala djelovati na ublažavanje pritiska turista na kupališni prostor i koja bi u konačnici trebala djelovati na kvalitetnije tržišno pozicioniranje.

Sve navedeno doprinijelo bi održivom razvoju destinacije, značajno bi povećalo kvalitetu turističke ponude, a samim tim i prihode u ugostiteljstvu i turizmu, te veću zaposlenost.

Projekt je usklađen sa Strategijom razvitka Grada Crikvenice, sa Strateškim ciljem 1. Održivi razvoj lokalnog gospodarstva, Strateški prioritet 1.2. Povećanje kvalitete turističke ponude i smanjenje sezonalnosti.

Aktivnosti kroz koje će se projekt odvijati su:

- Analiza ključnih indikatora po pojedinim grupama (fizički, infrastrukturni, demografski, socio-kulturni, ekonomski)
- Istraživanje i ispitivanje o stavovima primarnog stanovništva prema razvoju turizma i osnovnim kritičkim pragovima prihvatnog kapaciteta u Gradu Crikvenici
- Analiza sekundarnih izvora podataka s ciljem utvrđivanja stavova turista o osnovnim kritičkim pragovima prihvatnog kapaciteta
- Odrediti ključna područja koja najviše ugrožavaju prihvatni kapacitet koje je potrebno detaljnije analizirati
- Kroz izradu Akcijskog plana predložiti konkretne aktivnosti koje treba poduzeti u cilju minimiziranja negativnih utjecaja na okoliš i sprečavanja onih oblika turističkog razvoja koji bi mogli ugroziti održivost destinacije
- Odrediti nositelje i provoditelje potrebni aktivnosti s vremenskim rokovima njihova provođenja
- Pratiti rezultate i izvještavati o istim.