Javni oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarske čestice formirane u postupku osnivanja zemljišne knjige za dio k.o. Selce – nova (zona I i II)
Objavljeno: 28.04.2020.
Za više informacija preuzmite privitak.