I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
Objavljeno: 04.05.2020.
Obavještavamo da je dana 30. travnja 2020. godine stupila na snagu I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2020. godinu.

Za više informacija preuzmite privitak.