Kako bismo osnažili suradnju s poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Crikvenice te pružili sveobuhvatnu potporu razvoju poduzetništva, u Gradskoj upravi je ustrojen Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte kojemu se svi poduzetnici i obrtnici s područja Grada Crikvenice svakoga radnog dana od 8:00 do 15:00 sati mogu obratiti za pomoć ili savjet. U Gradskoj upravi su gospodarstvenicima svake srijede na raspolaganju i djelatnici Poduzetničkog centra „Vinodol“ i Lokalne akcijske grupe (LAG-a) „Vinodol“.
Ako poduzetnik ima ideju koju želi pretočiti u projekt, te za njega dobiti bespovratna sredstva nadležnih ministarstava ili Europske unije, može se obratiti našem Odsjeku, Poduzetničkom centru ili LAG-u „Vinodol“ za realizaciju ideje i dobivanju pomoći u pisanju projekta.
Poduzetnički centar „Vinodol“ potporna je institucija koja poduzetnicima nudi usluge poslovnog savjetovanja (analiza poslovne ideje, pravnog oblika poslovanja, potrebnih sredstava za poslovanje itd.), te pruža konzultantske usluge (izrada poslovnih planova i investicijskih elaborata za poslovno planiranje poduzetnika i potrebe odobrenja kreditnih sredstava).

Lokalna akcijska grupa (LAG) „VINODOL“ osnovan je s osnovnom zadaćom promicanja ukupnog ruralnog područja te unapređenja interesa od važnosti za područje Vinodola, s naglaskom na mogućnost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).
Pritom LAG „VINODOL“ ima izuzetno važnu ulogu u informiranju i upoznavanju članova LAG-a i ostalih poduzetnika s područja LAG-a na promišljanje i pripremu projekata iz EU fondova na način da im se približe mogućnosti ulaganja te razumijevanje načina i sustava pripreme i provedbe projekta. Krajnji cilj je provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a i posljedično povećanje iskorištavanja EU fondova na području LAG-a.

Ribarima je na raspolaganju i LAGUR (Lokalna akcijska grupa u ribarstvu) „TUNERA“.  LAGUR je partnerstvo javnog, civilnog i gospodarskog sektora u ribarstvu, preradi ribe i akvakulturi osnovano s ciljem razvoja ribarstva na lokalnom području kroz doprinos stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu, doprinos zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima. LAGUR „TUNERA“ obuhvaća područje: Grada Crikvenice, Grada Bakra, Općine Fužine, Grada Kraljevice, Općine Kostrena, Općine Lokve i Grada Novog Vinodolskog.

Na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr se početkom godine objavljuju natječaji za dobivanje nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice. Poljoprivrednici i ribari s područja Grada Crikvenice imaju na raspolaganju bespovratna sredstva iz Programa mjera poticanja poljoprivrede i ribarstva za koja se svake godine raspisuje javni poziv.

Kako bismo poduzetnicima olakšali snalaženje na našem internetskom portalu, osmišljen je poseban izbornik PODUZETNICI u sklopu kojega svi zainteresirani mogu dobiti informacije o poticajima za investitore, projektima Grada Crikvenice, aktualnim natječajima za gospodarstvenike, Strategiji gospodarskog razvitka Grada Crikvenice, poslovnim prostorima u vlasništvu Grada itd. Objavljeni su zapisnici sa sjednica Odbora za gospodarstvo i Odbora za destinacijski menadžment, informacija o Mjerama za zapošljavanje HZZ-a, rezultati anketa i brojne druge informacije.

Grad periodički provodi ankete s ciljem ispitivanja potreba i zadovoljstva poduzetnika Provedene su ankete o zadovoljstvu komunalnim uslugama te mjerama za poticanje poduzetništva na području Grada Crikvenice na temelju kojih planiramo svoje aktivnosti s ciljem boljeg zadovoljavanja potreba naših građana.

2014. g. imenovan je drugi saziv Odbora za gospodarstvo i Odbora za destinacijski menadžment, savjetodavnih tijela gradonačelnika, kojima je zadaća dati smjernice za ostvarivanje gospodarskog rasta i razvoja, te turističkog razvoja destinacije. U odbore su uključeni predstavnici svih relevantnih dionika za gospodarski i turistički razvoj – predstavnici gospodarskih subjekata, obrtnika, turističke zajednice, turističkih agencija, privatnih iznajmljivača, komunalnih društava, civilnog sektora (udruge), zdravstvenih  i kulturnih ustanova, Odbora za poslovno planiranje, znanstvenih institucija. Rad Odbora će rezultirati konkretnim aktivnostima i mjerama za gospodarski i turistički razvoj na području našega grada, a s tim ciljem su osnovane i radne grupe za biciklizam, plaže i šetnice.

Grad Crikvenica također surađuje s Udruženjem obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske kojemu redovito prosljeđuje sve informacije koje bi mogle biti od interesa za članove, a predsjednik Udruženja i član Sekcije koncesionara su i članovi Odbora za gospodarstvo odnosno Odbora za destinacijski menadžment. S Udruženjem obrtnika se konzultiramo pri donošenju gradskih odluka koje se odnose na poduzetnike i obrtnike (posljednja je na raspravi bila Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti), a Udruženje se uključuje i u različite manifestacije u organizaciji Grada i Turističke zajednice.

U segmentu poticanja gospodarstva, Gradu Crikvenici je dodijeljen međunarodni  BFC certifikat, na koji smo vrlo ponosni jer smo uspješno ispunili niz zahtjevnih uvjeta te postali jedan od prvih gradova u Hrvatskoj s povoljnim poslovnim okruženjem.
Kroz Opći program mjera za poticanje razvoja poduzetništva dajemo potpore, odnosno bespovratna financijska sredstva poduzetnicima početnicima, ženama poduzetnicama, inovatorima, ulažemo u očuvanje deficitarnih zanimanja, povećanje konkurentnosti i nove oblike obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, subvencioniramo troškove izrade projektnih prijedloga za financiranje iz fondova EU…

Budući da na mladima svijet ostaje, Grad Crikvenica kontinuirano surađuje i sa Srednjom školom dr. Antuna Barca kako bi se srednjoškolci s područja našega grada upoznali s praktičnim aspektima poduzetništva kroz  projekt „Razvoj poduzetničkih sposobnosti mladih. Grad ima i program subvencioniranja kamatne stope na poduzetničke kredite. Kreditni fond iznosi 10 milijuna kuna, a krediti se odobravaju mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, i to trgovačkim društvima, obrtima te profitnim ustanovama koji imaju sjedište na području Grada Crikvenice i koji namjeravaju ulagati na području Grada Crikvenice. 

Budući da na mladima svijet ostaje, Grad Crikvenica surađuje i sa Srednjom školom dr. Antuna Barca kako bi se srednjoškolci s područja našega grada upoznali s praktičnim aspektima poduzetništva.

Kroz program „Zeleni poduzetnik“ brojni su crikvenički gospodarstvenici „usvojili“ stabla na području Grada Crikvenice te smo tako zajedničkim snagama naš grad učinili još zelenijim. Program je dobio svoj nastavak pod nazivom „I ja imam svoje stablo“, u sklopu kojega je ova zelena akcija proširena na sve građane Grada Crikvenice koji su poželjeli dobiti svoj zeleni kutak u Crikvenici, Selcu, Dramlju ili Jadranovu.