Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
Objavljeno: 31.10.2019.
Za više informacija preuzmite privitak.