Odbor za gospodarstvo prati ukupno stanje u gospodarstvu i stanje po pojedinim gospodarskim granama na području Grada Crikvenice; predlaže mjere za poboljšanje stanja u gospodarstvu, razmata i daje mišljenje na prijedlog koncepcije i strategije gospodarskog razvitka, predlaže poticajne mjere za razvoj poduzetništva, inicira aktivnosti u cilju unaprjeđenja stanja u gospodarstvu te unaprjeđenja turističke ponude, potiče suradnju s institucijama i tijelima koja se bave gospodarstvom i poduzetništvom te obavlja druge savjetodavne poslove.

Novi saziv 2017

 

 

Članovi Odbora za gospodarstvo:

 • Damir Rukavina, gradonačelnik - predsjednik odbora,
 • Silvia Crnić, zamjenica gradonačelnika - zamjenica predsjednika,
 • predstavnik Jadran d.d. Crikvenica - član,
 • predstavnik Jadrankomerca/Konzuma, Crikvenica - član,
 • predstavnik Thalassotherapia, Crikvenica - član,
 • predstavnik Terme Selce, Selce - član,
 • predstavnik Hostel Karlovac d.o.o., Selce - član
 • predstavnik ULI-TOURIST d.o.o., Crikvenica - čnal
 • predstavnik obrta "MARETA", Selce - član,
 • predstavnik hotela Kvarner Palace - član,
 • predstavnik Udruženja obrtnika - član,
 • predstavnik Izgradnja d.o.o., Crikvenica - član,
 • predstavnik Erste Bank d.d. Rijeka - član


Odbor za destinacijski menadžment prati ukupno stanje u turizmu i po pojedinim turističkim djelatnostima na području Grada Crikvenice, predlaže mjere za poboljšanje stanja u turizmu na području Grada Crikvenice,  razmatra i daje mišljenja na prijedlog koncepcije i strategije turističkog razvitka Grada Crikvenice, predlaže poticajne mjere za razvoj turizma i destinacije, inicira različite aktivnosti u cilju unaprjeđenja stanja u turizmu te unaprjeđenja turističke ponude, potiče primjerenu suradnju s institucijama i tijelima koja se bave turizmom i obavlja druge savjetodavne poslove.

Članovi Odbora za destinacijski menadžment:

 • Silvia Crnić, zamjebica gradonačelnika, predsjednica Odbora
 • Marijana Biondić, direktorica TZG Crikvenica, koordinatorica Odbora
 • dr.sc. Dragan Magaš, profestor na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, član,
 • Silvija Huljina, ravnateljica Muzeja Grada Crikvenice, članica
 • Dino Manestar, direktor tvrtke Jadran d.d., član
 • Martin Kovačić, predstavnik turističke agencije ULI-TOURS, član
 • Damir Lončarić, direktor Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapija, član
 • Dragan Šnajdar, predstavnik Udruge obrtnika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske, član
 • Danor Matejčić, predsjednik Udruge privatnih iznajmljivača, član
 • Marino Ferenčić, Predsjednik Udruge civilnog društva - JD Val, član
 • Ratko Belobrajić, direktor tvrtke Eko-Murvica d.o.o., član
 • Igor Posarić, predsjednik Odbora za prostorno planiranje, član