Grad Crikvenica, sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) vodi i objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma ažurira se najmanje svakih 6 mjeseci. Pregled ugovora sklopljenih temeljem Zakona o javnoj nabavi i njihovo izvršenje možete pogledati u nastavku. S obzirom na datum sklapanja ugovora, odnosno okvirnih sporazuma, pregled je prikazan po godinama:

lipanj 2017.