Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Učitavanje...

Folder Broj 23. - 02. prosinac 2016.

Folder Akti Vijeća

Documents

document Službene novine Grada Crikvenice broj 23.