Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Folder Broj 30 - 2017

Categories

Folder Gradonacelnik
Folder Akti vijeća

Documents

document I Izmjena i dopuna godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2017 godinu ( rtf ) (66 downloads)