Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Učitavanje...

Folder Broj 30. - 03. travanj 2017.

Folder Akti gradonačelnika

Documents

document Službene novine Grada Crikvenice broj 30.