Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Folder Akti Vijeća

Documents

Toggle Naziv Datum
document 01 Proračun Grada Crikvenice za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu ( doc, 1 MB ) (865 downloads) Popular
document 02 Odluka o izvršavanju proračuna Grada Crikvenice za 2017 godinu ( doc, 97 KB ) (721 download) Popular
document 03 Plan razvojnih programa za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu ( doc, 228 KB ) (711 downloads) Popular
document 04 Program utroška dijela boravišne pristojbe Grada Crikvenice za 2017 ( doc, 48 KB ) (695 downloads) Popular
document 05 Program utroška sredstava spomeničke rente za 2017 godinu ( docx, 21 KB ) (528 downloads) Popular
document 06 Program javnih potreba u kulturi za Grad Crikvenicu za 2017 godinu ( docx, 34 KB ) (657 downloads) Popular
document 07 Program javnih potreba u sportu i tehnickoj kulturi za Grad Crikvenicu u 2017 godini ( docx, 28 KB ) (683 downloads) Popular
document 08 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu ( doc, 226 KB ) (678 downloads) Popular
document 09 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu ( docx, 28 KB ) (700 downloads) Popular
document 10 Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2017 godinu ( docx, 16 KB ) (658 downloads) Popular
document 11 Odluka o davanju stanova u najam ( doc, 74 KB ) (863 downloads) Popular
document 12 Odluka o određivanju predstavnika Grada Crikvenice u komisiji za reviziju muzejske građe u Muzeju Grada Crikvenice ( docx, 16 KB ) (680 downloads) Popular
document 13 Prostorni plan uređenje grada Crikvenice ( doc, 966 KB ) (1424 downloads) Popular
document 14 Rješenje o razrješenju člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ( docx, 16 KB ) (672 downloads) Popular
document 15 Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Kačjak (Dramalj) – T13 zajedno sa zonom kampa autokampa T32 ( rtf, 103 KB ) (719 downloads) Popular