Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Folder Akti vijeća

Documents

Toggle Naziv Datum
pdf 01 IV Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2018 godinu s projekcijama za 2019 2020 godinu – opći i posebni dio ( pdf, 1.95 MB ) (231 download) Popular
pdf 02 Odluka o II Izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna za 2018 g ( pdf, 93 KB ) (214 downloads) Popular
pdf 03 IV Izmjene plana razvonih programa za 2018 g ( pdf, 409 KB ) (217 downloads) Popular
pdf 04 I Izmjena programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista ( pdf, 95 KB ) (221 download) Popular
pdf 05 II Izmjena programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018 godinu ( pdf, 118 KB ) (441 download) Popular
pdf 06 IV Izmjene programa javnih potreba u kulturi ( pdf, 214 KB ) (215 downloads) Popular
pdf 07 III Izmjena programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi ( pdf, 137 KB ) (431 download) Popular
pdf 08 Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018 g ( pdf, 249 KB ) (219 downloads) Popular
pdf 09 Program građenja komunalne infrastrukture za 2018 g ( pdf, 106 KB ) (211 downloads) Popular
pdf 10 Odluka o komunalnoj naknadi ( pdf, 660 KB ) (965 downloads) Popular
pdf 11 Odluka o o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 26 UVALA SLANA (SELCE) – AUTOKAMP ( pdf, 171 KB ) (213 downloads) Popular
pdf 12 Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica sjever Hrusta ( pdf, 154 KB ) (437 downloads) Popular