Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godina 1/2015. - broj 5.
Objavljeno: 23.04.2015.

 Akti gradonačelnika:
pdf 01. III. izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka nabave u Gradu Crikvenici (184 KB)

Akti Vijeća:
pdf 01. Izvještaj o izvršenju programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2014. godinu (195 KB)
pdf 02. Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za 2014. godinu i Izvješće o provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice - projekata sadržanih u strategiji razvitka Grada Crikvenice
(645 KB)
pdf 03. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu (241 KB) pdf
(645 KB)
pdf 05. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu (1.46 MB) pdf
(645 KB)
pdf 06. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2015. godini (247 KB) pdf
(645 KB)
pdf 07. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (213 KB) pdf
(645 KB)
pdf 08. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2015. godinu (237 KB) pdf
(645 KB)
pdf 09. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikveniceza 2015. godinu (210 KB) pdf
(645 KB)
pdf 10. Izvješće o izvršenju programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu (190 KB) pdf
(645 KB)
pdf 11. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Tončićevo (209 KB)