Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godina 2/2016. - Broj 25.
Objavljeno: 03.01.2017.
Akti gradonačelnika
document Odluka manifestacije izmjena (28 KB)

Akti vijeća
-