PRISPJELE 192 PRIJAVE

Iako je do 6. Advent maratona ostalo još 23 dana, do jutros su se prijavila 192 martonca, za sve tri utrke. Prema dosadašnjem iskustvu većina prijava počinje pristizati nakon definitivnih vremenskih prognoza, koje uglavnom kroje širinu startne liste.

Dolazak organiziranih grupa (Mađarska, Slovenija i klubovi iz Istre) se očekuje tijekom narednih dana. 

Sa liste do sada prijavljenih natjecatelja posebno se zanimljiva ppojava Jose Hećimovića, gospičkog geroja, megdašnjeg trkača i nogometaša, čovjeka sa umjetnim kukom, koji je ove godine istrčao već tri maratona, Nastupio je na Plitvičkom, Zagrebačkom i Ljubljanskom, a u Crikvenici želi zaokružiti „Grand Slam“. Ipak od svega je najzanimljivije u sportskoj biografiji Jose Hećimovića, da ovaj 56-godišnji Gospičanin trči na štakama. I sve svoje ovogodišnje maratone istrčao je u vremenu limita, znači u vremenu između 4,30 i 4,40...

S. Lončarić