Naziv programa pod kojim se provodi projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Ciljevi projekta: Smanjenje količine komunalnog otpada i povećanje udjela odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 1.837.773,25

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 275.665,99

Izvori financiranja: Fond za zaštitu okoliša: 1.562.107,26 kn

Početak provedbe projekta: 2018.

Završetak provedbe projekta: 2020.

Uloga u projektu: prijavitelj

Status projekta: u tijeku

Kratak opis projekta: Projektom se nabavlja 7.199 spremnika za otpad kako bi se potaklo odvojeno prikupljanje otpada, smanjile količine miješanog komunalnog otpada te povećao udio odvojeno prikupljenog otpada do 2022. godine.