EKO-MURVICA d.o.o.

Adresa: Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica
Direktor: Lovorko Gržac
E-mail: ekomurvica@ekomurvica.hr
Telefon: 051/455-500

MURVICA d.o.o.

Adresa: Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica
Direktor: Jevgenij Prpić
Email: info@murvica.hr  
Telefon: 051/440-880

KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

Adresa: Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski
Direktor: Igor Uremović 
E-mail: vodovod.zrnovnica1@ri.t-com.hr    
Telefon: 051/403-520

PODUZETNIČKI CENTAR VINODOL d.o.o.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski
Direktor: Ivica Jerčinović  
E-mail: poduzetnicki.centar.vinodol@ri.t-com.hr    
Telefon: 051/791-101

ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

Adresa: Hamec 1, 51513 Omišalj   
Dirketor: Tomislav Palaić
E-mail: information@rijeka-airport.hr    
Telefon: 051/841-222 ; 051/842-040

JADRAN d.d.

Adresa: Ulica Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica
Direktor: Goran Fabris
E-mail: marketing@jadran-crikvenica.hr
Telefon: 051/241-970

DJEČJI VRTIĆ RADOST

Adresa: Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51260 Crikvenica   
Ravnateljica: Martina Magaš
E-mail: vrtic@radost-crikvenica.hr  
Telefon: 051/241-799 - 051/842-040

OSNOVNA ŠKOLA ZVONKA CARA

Adresa: Kotorska 13, 51260 CRIKVENICA  
Ravnatelj: Desiree Pečaver
E-mail: tajnistvo@os-zvonkacara.hr    
Telefon: 051/241-866

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

Adresa: Vinodolska 12, 51260 Crikvenica
Ravnateljica: Deana Čandrlić Zorica
E-mail: skola@os-vnazora-crikvenica.skole.hr  
Telefon: 051/781-091

CZK DR. IVAN KOSTRENČIĆ

Adresa: Trg Stjepana Radića 3, 51260 Crikvenica
Ravnatelj: Sanja Škrgatić
E-mail: ured@kultura-crikvenica.hr
Telefon: 051/ 242 - 372

GRADSKA KNJIŽNICA CRIKVENICA

Adresa: Strossmayerovo šetalište 22, 51260 CRIKVENICA
Ravnateljica: Irena Krmpotić
E-mail: irena@knjiznica-crikvenica.hr
Telefon: 051/782-091

MUZEJ GRADA CRIKVENICE

Adresa: Preradovićeva 1, 51260 Crikvenica
Ravnateljica: Silvija Huljina
E-mail: mgc@mgc.hr
Telefon: 051/781-000

JVP CRIKVENICA

Adresa: Vinodolska 16, 51260 Crikvenica   
Zapovjednik: Robert Hrelja
E-mail: info@jvp-crikvenica.hr
Telefon:
051/241-631

CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA CRIKVENICE

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 114, 51 260 Crikvenica
Ravnateljica: Sanja Knežević
E-mail: pomoc.u.kuci@crikvenica.hr
Telefon: 051/241-531