Odluka o porezima 2017
Objavljeno: 24.10.2017.


Sukladno Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/2017.), a nakon donesenih izmjena i dopuna istog Zakona  predlaže se donošenje Odluke o porezima Grada Crikvenice koja se daje na savjetovanje.

Odlukom se propisuje uvođenje prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

Ovom se odlukom ne mijenja visina poreznih opterećenja niti za jedan porez, također se ne predlaže uvođenje novih poreza, veće se vrši usklađivanje sukladno odredbama novog zakona koji definira ovu tematiku. 

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top