Savjetovanje: Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
Objavljeno: 12.12.2017.
Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Crikvenica, uvjeti ostvarivanja istih, korisnici prava i postupak za ostvarivanje prava.
Prijedlogom odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi brisane su pojedine odredbe važeće Odluke o socijalnoj skrbi kojima su se regulirala prava na potpore za novorođeno dijete, a nakon utvrđenog prijedloga Odluke o potporama za poticanje pronatalitetne politike Grada Crikvenice kojim su ta prava znatno šire i povoljnije uređena i utvrđena. Ukoliko Gradsko vijeće donese Odluke o potporama za poticanje pronatalitetne politike Grada Crikvenice neće biti potrebno ta prava zadržati u manjem obimu u Odluci o socijalnoj skrbi.

Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o socijalnoj skrbi uputit će se na raspravu i donošenje Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

Savjetovanje o PRIJEDLOGU ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI ostaje otvoreno do 31. siječnja 2018. godine.

Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju.

Grad Crikvenica na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju.


Za više informacija preuzmite pritivak.