Prijedlog odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata
Objavljeno: 06.03.2018.
Prijedlog odluke o zakupu javnih površina za postavu privremenih objekata.

Za više informacija preuzmite privitak.