Nacrt odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu
Objavljeno: 21.12.2018.

Nacrt odluke o paušalnom porezu za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu za Grad Crikvenicu.

Javno savjetovanje otvoreno je od 21.12.2018. do 20.01.2019. godine.

Za više informacija preuzmite privitak.