Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
Objavljeno: 10.06.2019.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi.

Za više informacija preuzmite privitak.