Naziv programa pod kojim je proveden projekt: Kohezijski fond EU – OP Zaštita okoliša

Ciljevi projekta: vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj

Ukupna vrijednost projekta (HRK): 10.490.833,00

Sufinanciranje od strane prijavitelja (HRK): 500.000,00

Izvori financiranja: Kohezijski fond EU – OP Zaštita okoliša: 5.441.640,00 kn, Hrvatske vode: 2.111.760,00 kn, KTD Vodovod Žrnovnica: 339.266,00 kn

Početak provedbe projekta: 2015. g.

Završetak provedbe projekta: 2016. g.

Uloga u projektu: partner

Status projekta: završen

Kratak opis projekta: Provedbom projekta realizirana je vodifikacija naselja Manestri-Klanfari-Dramalj