Natječaj za zakup poslovnog prostora - Dom prosvjete u Selcu
Objavljeno: 21.03.2017.
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.) i članka 12. Odluke o davanju na korištenje ili u zakup poslovnog prostora u objektima kojima raspolaže Grad Crikvenica (“Službene novine” PGŽ br. 7/13.) te Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice od   13. ožujka 2017. raspisuje se slijedeći Natječaj za zakup poslovnog prostora - Dom prosvjete u Selcu. Za više informacija preuzmite privitak.
Top