Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice
Objavljeno: 07.05.2017.
Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Crikvenice.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top