Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2018.
Objavljeno: 02.05.2018.
Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Crikvenice da do 8. srpnja 2018. predaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
- najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
- radna tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice, osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Crikvenice,
- Gradonačelnik Grada Crikvenice,
- vijeća MO-a na području Grada Crikvenice,
- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Crikvenice,
- vjerske zajednice i
- najmanje 10 građana sa prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top