Javni poziv za zakup lokacija i postavljanje ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije "52. Ribarski tjedan" u Crikvenici
Objavljeno: 09.05.2018.
Turistička zajednica Grada Crikvenice je organizator manifestacije "52. Ribarski tjedan" u Crikvenici, koja će se održati u razdoblju od 25. kolovoza do 1. rujna 2018. godine.

U okviru manifestacije treba biti prisutna kvalitetna ugostiteljska ponuda jela i pića, stoga Turistička zajednica Grada Crikvenice upućuje Javni poziv za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na sljedećim lokacijama:
1. Mala palada
2. Vela palada

Organizator sklapa ugovor o zakupu lokacije i postavljanju ugostiteljskih objekata za navedeno razdoblje s ponuditeljem izabrane ponude za svaku lokaciju (u daljnjem tekstu zakupnik).

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top