Plan lokacija za blagdanske, prigodne i javne manifestacije (Vela Gospa)
Objavljeno: 25.07.2018.
Na temelju članka 11. Odluke o zakupu (korištenju) javnih površina za postavu privremenih objekata („Službene novine Grada Crikvenice“ br. 44/18.) i zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice, od 24.srpnja 2018. godine, objavljuje se Plan lokacija za blagdanske, prigodne i javne manifestacije (Vela Gospa).

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top