Natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice za 2019. godinu
Objavljeno: 28.05.2019.
Pozivaju se građani i pravne osobe za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Crikvenice da do 8. srpnja 2019. predaju prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Crikvenice.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:
- najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća,
- radna tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice, osim Komisije za dodjelu priznanja Grada Crikvenice,
- Gradonačelnik Grada Crikvenice,
- vijeća MO-a na području Grada Crikvenice,
- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Crikvenice,
- vjerske zajednice i
- najmanje 10 građana sa prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Javna priznanja Grada Crikvenice se dodjeljuju kao:
- jedna nagrada za životno djelo i
- četiri nagrade Grada Crikvenice.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top