Zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima - "Mala palada"
Objavljeno: 06.08.2019.
Natječaj za prikupljanje ponude za davanje u zakup lokacija za trgovinu na malo na tržnicama i štandovima.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top