Poziv za dostavu ponuda - usluga izrade snimke Izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i provedba geodetskog Elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području Grada Crikvenice
Objavljeno: 04.10.2019.
Za više informacija preuzmite privitak.
Top