Rezultati Javnog poziva za prijavu projekata za financijsku potporu u okviru sredstava Plana i programa rada TZG Crikvenice za 2011. godinu će, iz objektivnih razloga, umjesto predviđenog roka, 15. prosinca 2010. godine, biti objavljeni naknadno.

Top