Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane za rad na Popisu stanovništva na području grada Crikvenice o kriterijima za izbor popisivača i kontrolora. Novosti vezane za Popis stanovništva na crikveničkom području bit će redovito objavljivane na web stranici Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr), a  detaljnije informacije o Popisu naći ćete na web stranici Državnog zavoda za statistiku: www.dzs.hr

POPISIVAČI

Popisivači su neposredni izvršitelji Popisa stanovništva, a o njihovim sposobnostima, zalaganju i načinu ponašanja s osobama od kojih prikupljaju podatke u velikoj mjeri ovisi uspjeh i kvaliteta Popisa. Popisivači su osobe koje moraju biti sposobne u predviđenom vremenu popisivanja (četiri tjedna) popisati sve jedinice popisa (stanovnike, kućanstva i stanove). Ocjenjuje se da za popisni krug od 100 kućanstava popisivaču treba 10 -12 dana popisivanja, iz čega proizlazi da će popisivač u pravilu popisati više od jednoga popisnog kruga tijekom Popisa. Također se od popisivača očekuje usvajanje opsežne i složene metodologije Popisa.

 

Popisivanje na terenu traje od 1. do 28. travnja 2011. (uključujući subote i nedjelje) od jutra do navečer pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema druglh poslovnih ili školskih obveza jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

Kriteriji prijave za popisivača:

 -           punoljetnost i  najmanje završena srednja škola

Kriteriji odabira:

 -          zadovoljen kriterij čitljivosti rukopisa optičkim čitanjem

U slučaju izjednačenosti navedenih kriterija, prednost će imati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, zatim dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene 12 mjeseci iii duže), a zatim ostale nezaposlene osobe. Nezaposlenost se dokazuje preslikom evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno provjerom u područnim službama iii ispostavama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Medu popisivačima stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri osigurati razmjernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, u skladu s njihovim udjelom u ukupnom stanovništvu u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pri odabiru popisivača potrebno je voditi računa i o  tome da bi, ako je u popisnom krugu koncentrirana određena nacionalna manjina, popisivač trebao znati jezik te nacionalne manjine.

Nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezna je prisutnost na poduci svakog dana), kandidati za popisivače polažu završni test nakon kojega se, ovisno o kvaliteti završnog testa, uključuju u Popis ili raspoređuju kao rezervni popisivači. Popisivače imenuju županijska popisna povjerenstva/Popisno povjerenstvo Grada Zagreba na prijedlog povjerenstava ispostava.

 Kontrolori su, u pravilu, osobe s iskustvom u popisima stanovništva iii sličnlm statističkim akcijama ili osobe s odgovarajućim radnim i životnim iskustvom koje će im omogućiti da na četverodnevnoj poduci usvoje složenu materiju Metodologije Popisa i da usvojeno znanje o Popisu kvalitetno prenesu na osobe koje poučavaju, sudjeluju u radu Popisnog centra, vode poduku popisivača (u trajanju četiri dana skupini od 15 do 25 popisivača) i tijekom Popisa vode skupinu (prosječno sedam) popisivača te im pomažu i nadziru njihov rad. Od kontrolora se očekuje cjelodnevni angažman, uključujući subote i nedjelje. KONTROLORI

 

Kriteriji prijave za kontrolora:

-           punoljetnost, najmanje završena srednja škola i iskustvo u popisima stanovništva ili velikim statističkim akcijama

Krlteriji odabira:

-           iskustvo rada na prošlim popisima

Nakon odslušane četverodnevne poduke (obvezna je prisutnost na poduci svakog dana), kandidati za kontrolore polažu završni test.

Kontrolore imenuje, na prijedlog županijskih popisnih povjerenstava/Popisnog povjerenstva Grada Zagreba, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku.

Top