REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

POVJERENSTVO ZA POPIS 2011.

ISPOSTAVA CRIKVENICA

KLASA: 958-01/11-01/01

URBROJ: 2107/01-04/01-11-35

 

P O P I S    S T A N O V N I Š T V A    2 0 1 1.

OBAVIJEST  KANDIDATIMA

Županijsko popisno povjerenstvo odredilo je da je za Popisni centar Crikvenica potreban broj popisivača i kontrolora (s uključenom rezervom) kako slijedi:

-popisivača 40 (četrdeset)

-kontrolora 5 (pet).

 

Na sastanku Povjerenstva za Popis 2011. – Ispostava Crikvenica utvrđena je donja granica za izbor broja kandidata na listi sortiranoj  po postotku uspješnosti optičkog čitanja (objavljena na www.crikvenica.hr). Granica je utvrđena na način da se ukupan broj popisivača i kontrolora koji je predviđen za popisne centre uvećan za 50%, te da se izbor vrši između kandidata čija je donja granica čitljivosti Upitnika utvrđena u visini najmanje 75,50%.

Između navedenog postotaka čitljivosti upitnika utvrđena je lista kandidata za izbor popisivača (ukupno 68) , a između kojih će se utvrditi preliminarna lista popisivača, sukladno slijedećim kriterijima:

1. kandidati koji su nezaposleni i prijavljeni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

2. kandidati koji imaju status hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja,

3. kandidati koji su nezaposleni, a nisu prijavljeni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te isto dokazuju uvidom u radnu knjižicu.

 

Kandidati za izbor popisivača (prvih 68 sa liste) dužni su osobno dostaviti dana 14. ožujka 2011. u periodu od 08,00 do 13,00 sati dostaviti slijedeću dokumentaciju u kancelariju br. 20 u zgradi Gradske uprave Grada Crikvenice, K.Tomislava 85 (1. kat):

·         osobnu iskaznicu,

·         svjedodžbu/diplomu – original na uvid ili ovjerenu presliku,

·         evidencijski list kao dokaz  prijave u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

·         dokaz o statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja,

·         radnu knjižicu.

 

                                                                                   POVJERENSTVO ZA POPIS

                                                                                              ISPOSTAVA CRIKVENICA

Top