Obavještavamo sve zainteresirane da je danas, 12. rujna 2011. u Novom listu i na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije objavljen Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2011. g.

 Prijave na Natječaj se moraju predati na propisanom Obrascu (u nastavku Obavijesti), s propisanom dokumentacijom i u propisanom roku - do 14. listopada 2011. g. (petak).  

  Posebno će se nagraditi tri inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina). 

 Tekst natječaja naveden je u nastavku Obavijesti.

 

Povjerenstvo za izbor najboljih inovacija u 2011. godini objavljuje

NATJEČAJ

za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2011.g.

 

  1. Opći uvjeti

 

1.1   Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe – autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

1.2  Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2010. ili 2011. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.

1.3   Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.

1.4   Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija

1.5   Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

  1. Popis OBAVEZNE dokumentacije

 

2.    Popunjen obrazac prijave uključivo: Opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije iz prijave DZIV. Mogu se opisati prednosti i dodatna objašnjenja

2.2   Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro računu.

2.3   Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri DZIV ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja,

2.4   Životopis, profesionalni razvitak i angažman u inovacijskoj djelatnosti

 

  1. Ostale odredbe

   Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.

3.2   S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.

3.3   Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici  Primorsko-goranske županije www.pgz.hr   ili u prostorijama Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17 – Rijeka

3.4   Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom  14. 10. 2011.g  (petak) na adresu :

 

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

Adamićeva 10,  51000 Rijeka

s naznakom:    "NATJEČAJ ZA INOVATORE"

 

3.5   Rezultati natječaja objavit će se najkasnije do 16.12. 2011.g  na internetskoj stranici

www.pgz.hr

 

 

 

 

 

 

Top