Obavještavaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni poslovni i drugi  prostor na području Grada Crikvenice da su dužni  u roku od 15 dana  od  dana  nastanka obveze ili  promjene osobe obveznika (nakon kupoprodaje, darovanja, nasljeđivanja, smrti, raskida ugovora o zakupu, diobe vlasništva, prestanku i pokretanju poslovne djelatnosti, raskidu ugovora o zakupu itd.) istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom  za  komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na  čijem se  području nalazi nekretnina, sukladno  članku 22. st. 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11).

 

Prijave se mogu  dostavljati : 

1. POŠTOM NA ADRESU : Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

                                                  Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica,

            ili  

2. FAXOM na broj (051) 242-009 – s naznakom „obavijest o promjeni  obveznika“ 

ili 

3. E-MAILOM na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

NAPOMENA:

-          nadležno upravno tijelo prihvatit će prijavu promjene koju dostavi obveznik  plaćanja koji se vodi u našoj evidenciji (sadašnji  obveznik) ili novi (budući obveznik) plaćanja .

-          ukoliko obveznik plaćanja ne postupi u skladu s naprijed navedenim, ovo Upravno tijelo biti će prisiljeno primjeniti članak 40. st. 1. točka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) kojim je propisano da će se fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno naprijed navedenom, kazniti novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

-          uz  zahtjev za promjenu obveznika plaćanja komunalne naknade, dovoljno je poslati presliku dokumenta (kupoprodajni ugovor, rješenje, smrtni list, ugovor i sl.) uz kratko objašnjenje na istom iz kojeg je vidljiva sama promjena i budući obveznik. 

Top