REPUBLIKA HRVATSKA

IZBORNO POVJERENSTVO

VIII IZBORNE JEDINICE 

Klasa: 013-02/11-01/23

Urbroj: 2163-11-01-1-143

Pazin,  22. studenog 2011.g.

 

            Na temelju 61. točka 2. i članka 62. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor («Narodne novine» 120/11 – pročišćeni tekst) Izborno povjerenstvo VIII. Izborne jedinice, donosi

 

                                                         R J E Š E N J E

 

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

 

            Za područje VIII. Izborne jedinice i XII. Izborne jedinice (za birače koji glasuju na području VIII. Izborne jedinice) određuju se biračka mjesta:

 

GRAD CRIKVENICA

 

1.    Biračko mjesto broj 1.  u Crikvenici, „Thalassotherapia“, Gajevo šetalište 21 na kojem će glasovati  birači s prebivalištem u Crikvenice, u ulicama: Dr. Ivana Kostrenčića, Braće dr. Sobol, Milovana Muževića od br.2 do br.10,  Miroslava Krleže, Marije Steyskalove, Vukovarska,  Julija Klovića, Drage Gervaisa, Gajevo Šetalište do kbr. 23b, Tina Ujevića, Viktora Finderlea,  Marka Marulića, Prolaz braće Urbanetz,  Braće Buchoffer,  Zvonka Cara,  Josipa Košuljandića Tome.

 

2.    Biračko mjesto broj 2.  u Crikvenici, zgrada Grada Crikvenice, Tomislavova 85 na kojem će glasovati  birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Pavla Radića, Prćavac, Sad, Sopaljska, Matkovići, Franje Cara, Ante Starčevića, Put sopaljske, Ivana Pahlića, Gromačine,  Kralja Tomislava.

 

3.    Biračko mjesto broj 3.  u Crikvenici, Osnovna škola Vladimira Nazora, Vinodolska 12 na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Vinodolska, Školska, Jurišićeva, Basaričekova, Žimider, Tončićevo, Tončićev odvojak,  Braće Car Uračić, Gorica Braće Cvetić,  Ivana Gundulića, Stubište Ivana Paljage.

 

 

4.    Biračko mjesto broj 4.  u Crikvenici, zgrada gradske vijećnice, Preradovićeva 1 na kojem će glasovati  birači s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Kala Svetog Antona, Dvorac, Kala Grgura Ninskog, Vrtna, Kralja Zvonimira, Kala Andrije Kačića, Kotorska , Petak,  Preradovićeva,  Ivana Skomerže, Frankopanska, Braće Brozičević,  Nike Veljačića, Trg Stjepana Radića, Strossmayerovo šetalište, Bana Jelačića, Ključecov prilaz,  Ljube Stipanića, Prolaz Danijela Kneza, Stube Mate Dvorinčića, Stube Ivana Polića, Stube Ede Lovrića, Prolaz Ivana Andresa, Stube Johannessa Frischhaufa i Put Dragutina Raljušića.

 

5.    Biračko mjesto broj 5.  u Crikvenici, Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4 na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Turistički put, Zagrebačka ,  Ulica glagoljaša,  Nikole Cara Črnog, Dr. Antuna Barca, Dvorska, Ribarska , Šetalište Vladimira Nazora, Čakavska, Vatroslava Lisinskog, Primorska, Goranska, Zidarska, Goranski odvojak, Ladvić, Kotor, Dolac, Put Dolcu Zoričići,  Gornja draga, Donja draga, Studenca, Pavlinska, Marušićev zajam.

 

6.    Biračko mjesto broj 6.  u Crikvenici, Srednja škola dr. A. Barca, Zidarska 4 na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Crikvenici, u ulicama: Hrusta,   Hrusta - II. odvojak,  Hrusta - III. odvojak,  Hrusta - IV. odvojak, Šupera, Podšupera, Židine, Benići.

 

7.    Biračko mjesto broj 7. u Dramlju, Zadružni dom, Dramaljsko selce 30  na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Dramlju, u ulicama: Gajevo šetalište od kbr.24,  Braće Car, Milovana Muževića od neparnog broja 9 i od parnog broja 58,  Braće Košuljandić, Vukovarska, Zagrebačka, Šetalište braće Domijan, Milovana Muževića - I. prilaz, Milovana Muževića - II. prilaz. Milovana Muževića – III. prilaz, Prilaz braće Košuljadić, Prilaz obali, Dramaljsko selce,  Manestri, Lokvica, Kačjak, Dirakovica,  Klanfari,  Dramalj, Blažići, Omladinska,  Josipa  Košuljandića - Tome, Cari, Bože Domijana i  Katrica.

 

8.    Biračko mjesto broj 8.  u Jadranovu, zgrada Osnovne škole, Vladimira Nazora 5 na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Jadranovu, u ulicama: Drage Ahela Lukca, Budići, Branimira Grbčić Ice, Havišće, Ivana Gorana Kovačića, Ivani, Ive Lole Ribara, Karlovačka, Mali dol, Matetići, Matići, Mokri, Nikole Tesle, Obala, Omladinska, Perhati, Ivice Perhata Ricića, Popovići, Primorska, Put perčin,  Ružmarinska, Šegulje, Šepci, Šiljevica, Školska, Trg palih boraca,  Vicići, Vladimira Nazora, Zagrebačka, 13. Primorsko-goranske divizije,  Vidikovac, Pionirska, Vodna, Smokovo i  Kloštar.

 

9.    Biračko mjesto 9. u Selcu, „Stara škola“, Šetalište I. Jeličića 1  na kojem će glasovati  birači  s prebivalištem u Selcu, u ulicama: Emila Antića,  Mihovila Jeličića,  Ive Lole Ribara, Ive Lole Ribara – I. prilaz, Ive Lole Ribara – II. prilaz, Prilaz Ive Lole Ribara,  Knežina, Španskih boraca, Prilaz španskih boraca, Partizanska, Prilaz Partizanskoj, Trg palih boraca, Trg palih boraca - I. prilaz, Trg palih boraca – II. Prilaz, Dvorac, Omladinska ,  13. divizije,  Maršala Tita,  Rade Končara,  Stjepana Brozovića,  Dranče,  Slavka Jeličića, Prilaz Slavka Jeličića,  Andrije Kršula,  Brdo,  Matkino,  Jesenova,  Valentina Lončarića,  Andrije Antića, Šetlište Ivana Jeličića i  Studenčić.

 

10. posebno biračko mjesto (list „C“) - biračko mjesto br. 10. CRIKVENICA, Zgrada gradske vijećnice, Preradovićeva 1, Crikvenica, za birače koji glasuju izvan mjesta prebivališta, a koji su privremeno upisani u popis birača na području Grada Crikvenice.

 

 

 

Top