Početkom prosinca će se održati niz prigodnih blagdanskih akcija koje će razveseliti najmlađe Crikveničane.

U petak, 2. prosinca 2011. g. u 10:00 sati, predstavnici Grada Crikvenice i Društva „Naša djeca“ tradicionalno će posjetiti Dječji vrtić „Radost“ i darivati djecu s posebnim potrebama povodom blagdana Sv. Nikole. Djeca iz inkluzivnih vrtićkih skupina „Tići“ i „Smješkići“ priredit će prigodan program, a tom će se prigodom prisjetiti i pok. odgojiteljice Nađe Slavice koja je s puno ljubavi radila s djecom s poteškoćama u razvoju.

Društvo „Naša djeca“ će u ponedjeljak, 5. prosinca 2011. u 14:00 sati u OŠ Zvonka Cara u Crikvenici održati također tradicionalnu akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ i „Prijatelj prijatelju“. Akcija „Za osmijeh djeteta u bolnici“ povodi se s djecom iz „Thalassotherapije“ s ciljem humanizacije liječenja u bolnici, a akcija „Prijatelj prijatelju s djecom s poteškoćama u razvoju i djecom s invaliditetom. U akcijama će sudjelovati djeca iz Dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica i Područnog odjela vrtića u Dramlju, kao i učenici OŠ Zvonka Cara.

Kao i svake godine, Sveti Nikola će posjetiti sva četiri crikvenička mjesta. U ponedjeljak, 5. prosinca u 08:45 h će obići vrtić u Jadranovu (polaznike vrtića), a u 09:00 školu u Jadranovu gdje će poklone dobiti svi školarci i djeca koja ne pohađaju vrtić. U 10:00 sati slijedi posjet Područnom vrtiću u Dramlju, a u 10:15 Sveti Nikola dolazi u Područnu školu Dramalj.

U utorak, 6. prosinca, Sv. Nikola će u 08:00 sati obići OŠ Vladimira Nazora u Crikvenici, a u 08:30 sati OŠ Zvonka Cara u Crikvenici. U 09:30 h posjetit će Dječji vrtić „Radost“ u Crikvenici, a u 11:00 sati Dom prosvjete u Selcu. U Domu će se održati prigodan program i podijeliti pokloni djeci Selca koja ne pohađaju vrtić. Učenici Područne škole Selce i vrtića poklone će dobiti u razredima, odnosno vrtiću. U 13:00 sati Sv. Nikola će posjetiti Dječji dom „Izvor“ u Selcu, u 17:00 sati OŠ Vladimira Nazora gdje će podijeliti poklone djeci koja ne pohađaju vrtić.  

Organizatori događanja su Grad Crikvenica, Društvo „Naša djeca“, Dječji vrtić „Radost“, OŠ Vladimira Nazora, OŠ Zvonka Cara, Udruga umirovljenika Grada Crikvenice i Općine Vinodolske te Udruga invalida.

Pokrovitelji su Grad Crikvenica, Gradska knjižnica i čitaonica Crikvenica, TZG Crikvenice i GKTD „Murvica“ d.o.o.

Top