P1050486Grad Crikvenica, kao hrvatski lider transparentnog procesa predlaganja, usvajanja i donošenja proračuna, i ove godine organizira Javnu tribinu za predstavljanje Prijedloga proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu.  

 

Gradski proračun jedan je od najvažnijih gradskih dokumenata, a njegovo usvajanje jedan je od ključnih procesa koji se događaju na području grada tijekom godine.

 

Drage sugrađanke i sugrađani, svojim sudjelovanjem i aktivnim angažmanom na Javnoj tribini možete djelovati na sadržaj Proračuna prije njegova usvajanja. Na Javnoj tribini možete predlagati, pitati, informirati se, te saznati kako i zbog čega je Gradska uprava predložila ovakav Gradski proračun za 2012. godinu.

 

Javna tribina će se održati u utorak, 20. prosinca 2011. g. s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici u Crikvenici, P. Preradovića 1.

 

Dođite, pitajte, predložite… očekujemo Vas!

 

Predsjednik Gradskog vijeća                                     Gradonačelnik Grada Crikvenice

dr. sc. Dragan Magaš                                                  Damir Rukavina, dipl. ing.

 

Top