×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorij. Putanja: /home/crikven1/public_html/images/javna_tribina_2012
×

Napomena

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/javna_tribina_2012

IMG_0001U crikveničkoj vijećnici je i ove godine održana Javna tribina o Prijedlogu proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu koju su gradonačelnik Damir Rukavina, njegovi zamjenici Senko Smoljan i Veselko Mutavgjić, te pročelnica Upravnog odjela za financije Snježana Sikirić predstavili zainteresiranim građanima. Kao i svake godine, predstavljena je detaljna struktura prihoda i rashoda planirana u sljedećoj godini, kao i raspodjela sredstava po programima upravnih odjela Gradske uprave.

 

Proračun za 2012. godinu, koji uključuje i razdoblje do 2014. godine, prvi put je planiran u sustavu riznice. To znači da je planiran kao konsolidirani proračun koji sadržava ukupne prihode i primitke na razini Grada Crikvenice, te ukupne rashode i izdatke.

Proračun za 2012. godinu je planiran na temelju analize stanja gospodarstva u 2011. godini, procjeni gospodarskih kretanja u predstojećem razdoblju, procjenama ostvarenja Proračuna za zadnja dva mjeseca 2011. g., procjeni povećanja prihoda od komunalnog doprinosa na temelju novih propisa o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata, te povećanju učinkovitosti pri naplati svih kategorija proračunskih prihoda. Prema tome, planirani Proračun za 2012. godinu iznosi 90.523.519 kuna.

Tri najznačajnija rashoda Gradskog proračuna u 2012. godini su ulaganja na građevinskim objektima, rashodi za usluge te tekuće donacije i kapitalne pomoći.  Te tri grupe rashoda čine 55% ukupnih planiranih rashoda Proračuna, odnosno 48 milijuna kuna.

Povećani iznos ulaganja na građevinskim objektima prvenstveno je vezan uz planirano ulaganje u 1. fazu uređenja Trga Stjepana Radića. Rashodi za usluge su planirani u gotovo identičnom iznosu kao u 2011. g. U tom se segmentu ističu izdvajanja za proslavu 600 g. Crikvenice. Povećanje iznosa rashoda za donacije i kapitalne pomoći vezano je za povećanje subvencija poduzetnicima za  poslovanje na području grada.

 

Provođenje Proračuna u sljedećoj godini planirano je kroz 38 programa. Najznačajniji kapitalni projekti u predstojećem razdoblju, u koje se planira uložiti iznos od 19.700.000 kn su ulaganje u Trg Stjepana Radića (11.000.000 kn), ulaganje u uređenje područne škole OŠ Vladimira Nazora u Jadranovu (5.500.000 kn), ulaganje u zgradu „Stare škole“ (1.200.000 kn), ulaganje u Poduzetničku zonu „Dubračina“ (1.000.000 kn) te ulaganje u uređenje tzv. „Romskog naselja“ (1.000.000 kn). U planiranju Proračuna za 2012. godinu, nastojao se zadržati višegodišnji kontinuitet u odnosu između tekućih i kapitalnih ulaganja. Uzimajući u obzir sve okolnosti u zemlji i okruženju, ipak je i ove godine plan da Proračun bude razvojni. 29.720.000 kn, ili 33% Proračuna planira se uložiti u stvaranje trajne nove vrijednosti u gradu.

 

 Razvoj nove komunalne infrastrukture u 2012. godini na cijelom području grada planira se financirati s 18.805.000 kn. Investirat će se u prometnice i trgove, vodoopskrbu, poduzetničku zonu, romsko naselje, odvodnju i javnu rasvjetu.

 

U segmentu javnih potreba, Grad financira redoviti vrtićki i jaslički program te posebne programe u sklopu vrtića, materijalne troškove i investicijsko održavanje osnovnih škola, nabavu opreme i nastavnih pomagala, a novina u 2012. godini je uvođenje programa produženog boravka u osnovnim školama. Grad također financira programske djelatnosti ustanova u kulturi, programske djelatnosti izvan ustanova u kulturi, maškarane zabave, smotre KUD-ova i programe svih udruga u kulturi. U segmentu socijalne zaštite, Grad Crikvenica primjer je grada koji inovativnim programima kontinuirano poboljšava kvalitetu života svojih stanovnika. Grad financira pomoć starijim i nemoćnim osobama kroz program „Pomoć u kući“, koji se planira nastaviti i 2012. godine. Grad također pruža financijsku pomoć socijalno ugroženim obiteljima, djeci i invalidima.

U segmentu zdravstva, Grad financira turističku ambulantu te udruge u zdravstvu i njihove programe.

 

Projekti koji će u 2012. godini biti potpuno ili u fazama realizirani su: cjelogodišnje obilježavanje 600 godina grada, dogradnja škole i vrtića u Jadranovu, I. faza uređenja Trga Stjepana Radića, uređenje dječjeg igrališta u vrtiću u Crikvenici, uređenje šetnica Kačjak-Perhat i Dubračina, ulaganja u poduzetničku zonu i tzv. „Romsko naselje“.

 

Grad Crikvenica se u 2012. godini planira zadužiti za kapitalne investicije Grada u iznosu od 6.000.000 kn – udio kreditne otplate u Proračunu iznosi 5,1%.

 

S ciljem poticanja gospodarstva i olakšanja poslovanja lokalnim poduzetnicima, Grad Crikvenica planira sufinanciranje Poduzetničkog centra „Vinodol“ (120.000 kn), subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite (170.000 kn), subvencioniranje uređenja fasada (50.000 kn), subvencioniranje poduzetnika (40.000 kn) i sufinanciranje dolaska avio prijevoznika (15.000 kn). Za kapitalni program poticaja u gospodarstvu predviđen je iznos od 150.000 kn.

 

Neka od pitanja građana u dijelu tribine predviđenom za raspravu odnosila su se na planove za razvoj Stare škole, kako realizirati osmišljenu turističku valorizaciju lokaliteta „Igralište“, projekte koji su kandidirani za dobivanje sredstava iz pretpristupnih fondova EU-a, uravnoteženi razvoj grada, planirani turistički razvoj destinacije te održavanje domova kulture.

 

Zgrada „Stare škole“ se planira urediti kako bi se u nju smjestile gradske ustanove u kulturi – Gradska knjižnica i čitaonica, koja će se prostirati na 350 m2, Centar za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić“ te Muzej Grada Crikvenice. Na području arheološkog lokaliteta „Igralište“ planira se izgradnja arheološkog parka te formiranje novog i inovativnog turističkog proizvoda koji će obogatiti kulturnu ponudu grada. Međutim, budući da je to zahtjevan i opsežan projekt koji se mora realizirati u suradnji s kozervatorima i nadležnim institucijama, njegovo planiranje mora biti dugoročno.

Po pitanju razvoja turističke destinacije, Grad je u Proračunu planirao subvenciju kamate na poduzetničke kredite od 3% za turističke projekte, a u osmišljavanju strateškog razvoja destinacije i gospodarstva, koje se prvenstveno oslanja na turizam, pomoći će nedavno osnovani Odbor za destinacijski menadžment i Odbor za gospodarstvo. Predloženo je da se u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organiziraju razne edukacije za poduzetnike.

Postavljeno je pitanje visine ulaganja u pojedina mjesta – gradonačelnik je na primjedbu da se najmanje ulaže u mjesto Selce odgovorio da Grad mora voditi računa o uravnoteženom i održivom razvoju svih dijelova grada, te istaknuo kako teza o nedostatku ulaganja u Selce nije točna te kao primjer naveo 90%-nu pokrivenost Selca kompletnom komunalnom infrastrukturom, za razliku od drugih mjesta.

U svezi kandidiranja projekata za dobivanje sredstava iz pretpristupnih fondova EU-a, istaknuto je da je kandidiran projekt „Romskog naselja“ za koji nismo prošli na natječaju, ali ponovno ćemo se kandidirati. Očekuje se i dobivanje sredstava od Europske investicijske banke za uređenje osnovne škole i vrtića u Jadranovu u iznosu od cca 2 milijuna kuna, a u planu je i kandidiranje drugih kapitalnih projekata.

U svezi održavanja domova kulture, njima upravljaju mjesni odbori, te je istaknuto da je taj segment potrebno poboljšati. Predložen je kontinuirani nadzor održavanja domova od strane tehničke službe, koja bi se tek trebala formirati.

Na održanoj tribini ovaj put nisu predloženi amandmani, te će se u realizaciji Proračuna imati u vidu potrebe i želje iz rasprava vođenih na tribini.

{gallery}javna_tribina_2012{/gallery}

Top