VELIKA ULAGANJA GRADA CRIKVENICE U ODGOJ I OBRAZOVANJE
Objavljeno: 29.01.2015.

Važnost ulaganja u odgoj i obrazovanje provođenjem različitih programa i akcija, sufinanciranjem udžbenika, obroka, prijevoza i slično, kao i ulaganje u unapređenje i razvoj školskih ustanova, u Gradu Crikvenici je uistinu prepoznata. Tako se iz proračuna Grada Crikvenice financira znatan broj aktivnosti koje su neposredno ili posredno vezane uz odgoj i obrazovanje.

Za one najmanje, naše vrtićarce i predškolce, osim financiranja redovne djelatnosti u okviru koje se provodi čitav niz zanimljivih programa i projekata, dodatno se sufinancira rad liječnika fizijatra u svrhu poticanja optimalnog razvoja djece s teškoćama. Model inkluzije koji se provodi u dječjem vrtiću Radost prepoznat je kao primjer dobre prakse. U programu rade odgajatelj rehabilitator, fizioterapeut i odgajatelj, uključeni su pedagog, psiholog i zdravstvena voditeljica što omogućuje interdisciplinarni pedagoški pristup. Participacija roditelja za progam za djecu s teškoćama iznosi 5% ekonomske cijene programa, 600 kn po djetetu participira MZOŠ, a ostatak troškova u iznosu većem od 7.500,00 kuna, odnosno 87,69% mjesečno, po djetetu snosi Grad Crikvenica. Na godišnjoj razini, za ovaj program, Grad izvaja 518.337,00 kuna. Na taj način promoviramo socijalnu uključenost, nediskriminaciju i poštivanje prava na različitost. Već nekoliko godina u vrtiću se provode radionice podrške roditeljstvu „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno plus“ koje su za roditelje besplatne. Velika se pažnja posvećuje profesionalnom razvoju pedagoških djelatnika koji kroz formalno i neformalno obrazovanje stječu specifična znanja i kompetencije te unose inovacije u odgojno-obrazovni program. Primjenjujući elemente različitih programa (Baby signs, Korak po korak, Foortime, Brain gym, Montessori i sl.) obogaćuju se odgojno-obrazovni utjecaji na dijete, a pri tome se roditeljima ne postavljaju dodatni financijski zahtjevi.

Zbog znatnih financijskih sredstava koja se izdvajaju te pažnje i brige koje Grad posvećuje djeci, svakako se može reći da je Grad Crikvenica, grad prijatelj djece. Slijedom toga, Gradsko vijeće donijelo je odluku o priključenju Grada u program „Grad prijatelj djece“, te će se shodno tome, poduzeti sve predradnje za ishodovanje certifikata te započeti s provođenjem različitih akcija i progama. U tu svrhu, imenovan je koordinacijski odbor čija će temeljna zadaća biti iniciranje i poticanje različitih akcija, progama i događanja koji će biti usmjereni na djecu svih uzrasta. U okviru programa „Grad prijatelj djece“ nastojat će se motivirati odrasle da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Neki od osnovnih ciljeva programa su: stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu, međusektorska suradnja, aktivna participacija djece u zajednici te povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu. Krajnji cilj je poboljšati i uljepšati život djece na čitavom području Grada Crikvenice.

Kada govorimo o obrazovanju, najveći iznos izdvaja se za stipendije te financiranjesufinanciranje prijevoza učenika i studenata. Za školsku/akademsku godinu 2014./2015. u kategoriji nadarenih učenika i studenata dodijeljeno je ukupno 29 stipendija, dok je u kategoriji socijalnih stipendija kojima se pribrajaju i stipendije djece poginulih hrvatskih branitelja dodijeljeno 17 stipendija. Unatoč krizi sretni smo da smo za tekuću školsku godinu uspjeli osigurati čak 220.000 kuna i omogućiti čak tri stipendije više nego prošle godine. Osim nagrađivanja učenika i studenata za njihov rad dodjelom stipendija, nagrađuje se i njihov sportski uspjeh pa se tako nagrađuje i najboljeg sportaša. Ove godine donesena je i Odluka o nagrađivanju mlade nade, na temelju koje će se posebno prizanje i nagrada dodjeljivati učenicima za posebna postignuća te posebna kategorija nagrada za učenike generacije osnovnih škola, te za sva usmjerenja učenika naše srednje škole. U pripremi je i zanimljiv projekt kroz koji ćemo nastojati potaknuti poduzetnički duh srednjoškolaca.

Učenicima koji putuju do škole ili fakulteta posebno je važna mjera kojom Grad sufinancira prijevoz učenika i studenta. Za ovu svrhu izdvaja se gotovo 700.000,00 kuna sa ciljem da se što više rastereti roditelje ovog troška.

Osim prijevoza, osnovnoškolcima se financira i sufinancira obrok u školama. Ukupan broj djece koji ispunjavanju popisane uvjete za financiranje ili sufinanciranje obroka je oko 40 a za ovo namjenu godišnje izdvajamo oko 75.000,00 kuna.

Uz zadovoljenje propisanih socijalnih uvjeta, Grad omogućuje nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola. Iznos participacije za udžbenike osnovnih škola iznosi 400,00 kuna, a za učenike srednjih škola 500,00 kuna. Ukupno 60-ero djece zadovoljilo je uvjete za dodjelu ove pomoći u školskoj godini 2014./2015.

Osim mjera kojima nastojim olakšati troškove obrazovanja našim učenicima, kontinuirano ulažemo u unapređenje i razvoj obrazovnih ustanova. Bitno je istaknuti da je na čitavom području Grada Crikvenice započet proces ostvarenja programa E-škole – cjelovite informatizacije procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola u 21.st. Prvi korak ka ostvarenju tog cilja je uvođenje digitalnog vođenja dnevnika što se već neko vrijeme uspješno provodi u OŠ Zvonka Cara, a u skoro vrijeme, započeti će se s uvođenjem e-dnevnika u OŠ Vladimira Nazora i SŠ Antuna Barca te u naše područne osnovne škole.

Osim ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje, Grad Crikvenica može se pohvaliti i kontinuiranim ulaganjem u srednjoškolsko obrazovanje, iako kao jedinica lokalne samouprave nije na to obvezana. Svake se godine u proračunu osigura određeni iznos koji se namijeni srednjoj školi. Sufinanciranjem se najčešće omogućuje nabava informatičke opreme, a ove godine u proračunu je planirano 15.000,00 kuna koje se želi usmjeriti u izradu vodiča koz srednju školu.

Kako bi se djeci s teškoćama u razvoju osiguralo lakše pohađanje nastave, savladavanje nastavnog gradiva kao i samo učenje, Grad kontinuirano pomaže financiranjem pomoćnika u nastavi.

Podupiranjem i sufinanciranjem programa produženog boravka u našim osnovnim školama, omogućuje se djeci boravak u školama i nakon završetka nastave (prednost imaju oni najmlađi, učenici prvih i drugih razreda osnovnih škola), stručna pomoć nastavnika prilikom izrade domaćih zadaća te topli obrok. Grad prati ovaj projekt sufinanciranjem plaća za dvoje nastavnika u punom radnom vremenu, a želja nam je projekt širiti i dalje ovisno o interesu.

Osim sufinanciranja produženog boravka, za one najmlađe, buduće ˝prvašiće˝ Grad financira psihologijsko testiranje prilikom upisa u prvi razred. Prijave budućih ˝prvašića˝ za upis u školsku godinu 2015./2016. vršiti će se od 26. – 30. siječnja ove godine, pa ovom prilikom apeliramo na sve roditelje da izvrše prijave u osnovnu školu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

Kako bi se u što većoj mjeri potaknula kreativnost i stvaralaštvo među djecom, financira se izdavanje Pozice, zbornik literarnih i likovnih radova učenika osnovnih i srednjih škola prijateljskih gradova Poreča, Zaboka i Crikvenice.

Među projekte i programe kojima se potiče prevencija i suzbijanje ovisnosti i nasilja među djecom, možemo istaknuti sufinanciranje programa Prevencija ovisnosi i programa „Sretni Grad“ oboje usmjereni na suzbijanje ovisnosti među mladima. Navedeni programi financiraju se iz proračuna Grada Crikvenice u iznosu od preko 10.500,00 kuna na godišnjoj razini.

Kroz financiranje udruge Elan, centra za savjetovanje, i to u iznosu od 10.000,00 kuna godišnje, nastoji se potaknuti podizanje svijesti o važnosti mentalnog i emocionalnog zdravlja, poticati osobni i profesionalni razvoj, afirmirati brige i odgovorni pristup prema sebi i drugima, poboljšati odnos unutar obitelji i šire društvene zajednice te osposobiti korisnike za učinkovitije suočavanje sa životnim problemima. Rad Udruge u velikom dijelo je usmjeren na rad s mladima, posebice s učenicima i studentima.

Sufinanciranjem Hrabrog telefona pruža se direktna pomoć i podrška zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima, a to neposredno predstavlja i prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

Od ostalih aktivnosti koje su usmjerene na edukaciju u svrhu poboljšanja života i zdravlja djece i mladeži, te suzbijanja ovisnosti i nasilja, možemo istaknuti sudjelovanje u programu te sufinanciranje izdavanja edukativnog materijala „Zdrav za pet“, publikacije usmjerene na prevenciju od uporabe alkohola, opojnih droga i kockanja. Ovaj projekt sufinancira se s iznosom od 15.000,00 kuna godišnje. Grad Crikvenica sudjeluje i u programima namijenjenim prevenciji stradavanja djece u prometu i to sufinanciranjem Prometne bojanke za djecu kao i financiranjem projekta Prvi koraci u prometu.

Ukoliko pogledamo brojke na godišnjoj razini, možemo zaključiti da se godišnje izdvaja gotovo 56.400,00 kuna za rad s djecom po pitanju prevencije svih oblika ovisnosti, a kroz promociju sporta dodatno se promovira i djeci osigurava zdrav način života.

Iako uvijek postoji prostor za poboljšanje, sretni smo da kontinuirano uspijevamo držati visoki standard u odgoju i obrazovanju i vjerujemo da ćemo i kroz angažman u programu „Grad prijatelj djece“ još više poboljšati i uljepšati život djece u našem gradu.

Top