GRAD CRIKVENICA - SUPOTPISNIK SPORAZUMA O OTPISU DUGOVA
Objavljeno: 06.02.2015.

Grad Crikvenica pridružila se skupini gradova i općina te izvršila sve potrebne aktivnosti u svrhu potpisivanje Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana, otpis duga socijalno najugroženijim građanima.

Osim Grada Crikvenice koji postaje jedan od vjerovnika koji će započeti s postupkom otpisa dugova, ovom Sporazumu pristupit će i naša komunalna poduzeća Murvica d.o.o. i Eko Murvica d.o.o, kao i KTD Vodovod Žrnovnica.

S otpisom dugova započet će se odmah po priključenju Grada Crikvenice i navedenih poduzeća Sporazumu. Iz Grada Crikvenice ističu kako se nadaju da će zahtjev upućen Ministarstvu biti što prije obrađen te da će se već  kroz nekoliko dana moći početi s otpisima dugova. O točnom datumu početka otpisa dugova, građani će naknadno biti obaviješteni putem medija te putem službene internet stranice Grada Crikvenice. Također, informacije o načinu na koji će dužnici moći ostvariti svoje pravo tj, o načinu korištenja mjere, bit će naknadno objavljene i detaljno pojašnjene kako bi se građanima omogućilo što lakše i jednostavnije ostavarivanje svojih prava.

Sukladno odluci Ministarstva, u prva dva mjeseca primjene Sporazuma, zaključno s 2. travnjem 2015. godine, pravo pristupa mjerama imat će dužnici koji spadaju u kriterij A, a to su korisnici novčanih naknada sustava socijalne skrbi. Tijekom preostala tri mjeseca, od 3. travnja do 30. lipnja, mjerama će moći pristupiti dužnici koji spadaju u kriterij B, a to su građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva. Bitno je istaknuti da se ove mjere odnose na građane koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive, nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogli koristiti ili prodati u svrhu podmirenja duga na koji se Zahtjev za otpust/otpis duga odnosi bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, te nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji.

Dugovi koji se otpisuju su oni dugovi građana kojima su na dan 30. rujna 2014. godine bili blokirani računi dulje od 360 dana.

Grad Crikvenica otpisivati će sljedeće dugove: komunalna naknada, komunalni doprinos, materijalni troškovi-prefakturiravanje, prekršajne kazne, prometne kazne i ostalo, dok će Vodovod, Murvica i Eko Murvica otpisivat dugove po osnovi odvodnje, pražnjenja septičkih jama i ostalih vodnih usluga, odvoza smeća, grobne naknade, pogrebnih usluga, parking kazni te vodoopskrba.

Top