Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, dana 21.kolovoza 2014.godine, raspisuje Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Crikvenice, a u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cjeloviti tekst natječaja dostupan je na internet stranicama Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr, te na oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Top