Grad Crikvenica je u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 25.05.2016.g. objavio „Obavijest o namjeri davanja koncesije“ – DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTIJAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE, broj objave: 2016/S 01K-0011561.

Top