Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje privremenih objekata tijekom održavanja manifestacije „Advent u Crikvenici 2016“.

PREDMET NATJEČAJA: zakup lokacija putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje privremenih objekata u Crikvenici, na klizalištu u šatoru. Za više detalja preuzmite privitak.

Top